Tin nội bộ

Công ty TNHH MTV DHT chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc giả tính trọng lượng tiêu chuẩn của vải.